Numery alarmowe: 985; 601 100 300

Tabela Stopni

Stopień 5 Bardzo wysoki
Stopień zagrożenia:
Pokrywa śnieżna jest na ogół słabo związana i dalece niestabilna.
Prawdopodobieństwo zejścia lawiny:
Istnieje prawdopodobieństwo samoczynnego schodzenia wielu dużych, niejednokrotnie również bardzo dużych lawin***, także w terenie średnio stromym.
Zalecenia dla ruchu osób:
Wysoce niekorzystne warunki.
Poruszanie się w terenie jest zazwyczaj niemożliwe. Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w góry i pozostanie w obszarach nie objętych zasięgiem zagrożenia lawinowego.
Stopień 4 Wysoki
Stopień zagrożenia:
Pokrywa śnieżna jest słabo związana na większości stromych stoków*.
Prawdopodobieństwo zejścia lawiny:
Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne na licznych stromych stokach już przy małym obciążeniu dodatkowym**. Możliwe jest samorzutne schodzenie licznych średnich, a często również dużych lawin***.
Zalecenia dla ruchu osób:
Warunki zdecydowanie niekorzystne.
Poruszanie się wymaga ekstremalnie dużej zdolności do lawinoznawczej oceny sytuacji. Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w teren wysokogórski. Należy pozostawać w granicach średnio stromych stoków oraz brać pod uwagę zasięg lawin z wyżej położonych stoków.
Stopień 3 Znaczny
Stopień zagrożenia:
Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie lub słabo związana na wielu stromych stokach*.
Prawdopodobieństwo zejścia lawiny:
Wyzwolenie lawiny jest możliwe już przy małym obciążeniu dodatkowym**, przede wszystkim na stromych stokach*. W niektórych przypadkach możliwe jest samorzutne schodzenie średnich, a sporadycznie także dużych lawin***.
Zalecenia dla ruchu osób:
Warunki w znacznej mierze niekorzystne.
Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia oraz posiadania bardzo dużej zdolności do lawinoznawczej oceny sytuacji. Należy unikać stromych stoków* szczególnie wskazanych pod względem wystawy i wysokości*.
Stopień 2 Umiarkowany
Stopień zagrożenia:
Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach*, na ogół jednak jest związana dobrze.
Prawdopodobieństwo zejścia lawiny:
Wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym**, przede wszystkim na stromych stokach*. Nie należy spodziewać się samorzutnego schodzenia dużych lawin***.
Zalecenia dla ruchu osób:
Częściowo niekorzystne warunki.
Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i odpowiedniego wyboru trasy szczególnie na wszystkich stromych stokach* oraz na stokach średnio stromych* szczególnie wskazanych pod względem wystawy i wysokości.
Stopień 1 Niski
Stopień zagrożenia:
Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.
Prawdopodobieństwo zejścia lawiny:
Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym** w nielicznych miejscach w bardzo stromym, lub ekstremalnym terenie*. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin***.
Zalecenia dla ruchu osób:
Na ogół dogodne warunki dla wędrówek.
Szczególną ostrożność należy zachować na stokach ekstremalnych i bardzo stromych.
Objaśnienia do tabeli:
Ogólne wskazówki na temat stoków, na których występuje tendencja do schodzenia lawin:
  • teren średnio stromy: stoki o nachyleniu mniejszym niż 30 stopni
  • teren stromy: stoki o nachyleniu równym, lub większym niż 30 stopni
  • teren ekstremalny, bardzo stromy: obszar o nachyleniu większym niż 40 stopni, lub szczególnie niekorzystny ze względu na rzeźbę terenu, pokrycie, bliskość grzbietu
Obciążenie dodatkowe:
  • małe: np. pojedynczy narciarz/snowboardzista jadący płynnie bez upadków, mała grupa (2 – 4 osoby) narciarzy/osób poruszających się na nartach lub na rakietach zachowująca należyte odstępy odciążające (minimum 15 m), pojedynczy piechur/wspinacz poruszający się na nartach lub rakietach
  • duże: np. pojedynczy piechur/wspinacz, mała grupa narciarzy/osób poruszających się na nartach lub na rakietach śnieżnych nie zachowująca należytych odstępów odciążających, duża grupa narciarzy/osób poruszających się na rakietach (5 i więcej osób), dynamicznie zjeżdżający narciarz/snowboardzista, skuter śnieżny, ratrak
Samorzutne schodzenie lawin:
  • możliwość powstawania lawin bez udziału człowieka (wywołanych czynnikami nie spowodowanymi przez człowieka)
Wystawa:
  • linia spadku stoku względem kierunku geograficznego

Klasyfikacja Wielkości Lawin

Nazwa:
1 - Zsuw
Klasyfikacja toru lawiny:
Przemieszczenie śniegu z minimalnym zagrożeniem zasypania (głównie możliwość spowodowania upadku).
Potencjalne szkody:
Stosunkowo mało niebezpieczne dla ludzi.
Typowa długość i objętość:
długość < 50 m
objętość < 100 m3
Rozmiar:
2 - Mała
Klasyfikacja toru lawiny:
Osiąga koniec stoku.
Potencjalne szkody:
Może zasypać, zranić lub zabić człowieka.
Typowa długość i objętość:
długość < 100 m
objętość < 1 000 m3
Rozmiar:
3 - Średnia
Klasyfikacja toru lawiny:
Osiąga płaskie części doliny (o nachyleniu poniżej 30°) na dystansie poniżej 50 m.
Potencjalne szkody:
Może zasypać, zniszczyć samochód osobowy, uszkodzić ciężarówkę, może zburzyć mały budynek, połamać pojedyncze drzewa.
Typowa długość i objętość:
długość < 1 000 m
objętość < 10 000 m3
Rozmiar:
4 - Duża
Klasyfikacja toru lawiny:
Osiąga płaskie części doliny (o nachyleniu znacznie poniżej 30°) na dystansie powyżej 50 m i może osiągnąć dno doliny.
Potencjalne szkody:
Może zasypać i zniszczyć dużą ciężarówkę, pociąg, może niszczyć kilka budynków i fragmenty lasu.
Typowa długość i objętość:
długość: 1 do 2 km
objęt. < 100 000 m3
Rozmiar:
5 - Bardzo duża
Klasyfikacja toru lawiny:
Osiąga dno dolin, największe znane lawiny.
Potencjalne szkody:
Może dokonywać znaczących zmian w krajobrazie, możliwe katastrofalne zniszczenia.
Typowa długość i objętość:
długość: ok 3 km
objęt. > 100 000 m3

Nasi Partnerzy