Numery alarmowe: 985; 601 100 300

Tabela Stopni

Stopień 5 Bardzo wysoki
Stabilność pokrywy śnieżnej:
Pokrywa śnieżna jest słabo związana i dalece niestabilna.
Prawdopodobieństwo zejścia lawiny:
Należy spodziewać się schodzenia licznych samoistnych bardzo dużych*** i często ekstremalnie dużych lawin*** nawet na umiarkowanie stromych stokach*.
Zalecenia dla ruchu osób:
Warunki skrajnie niekorzystne (sytuacja katastrofalna)
Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w góry i pozostanie w obszarach nieobjętych zasięgiem zagrożenia lawinowego.
Stopień 4 Wysoki
Stabilność pokrywy śnieżnej:
Pokrywa śnieżna na większości stromych stoków* jest słabo związana.
Prawdopodobieństwo zejścia lawiny:
Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne nawet przy małym obciążeniu dodatkowym** na wielu stromych stokach*. W niektórych przypadkach należy spodziewać się licznych samoistnych dużych***, a często bardzo dużych lawin***.
Zalecenia dla ruchu osób:
Warunki zdecydowanie niekorzystne
Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w teren wysokogórski. Należy pozostawać w granicach umiarkowanie stromych stoków* oraz brać pod uwagę zasięg lawin z wyżej położonych stoków.
Stopień 3 Znaczny
Stabilność pokrywy śnieżnej:
Pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach* jest związana umiarkowanie bądź słabo.
Prawdopodobieństwo zejścia lawiny:
Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym**, w szczególności na stromych stokach* wskazanych w komunikacie lawinowym. W pewnych sytuacjach duże***, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny*** mogą schodzić samoistnie.
Zalecenia dla ruchu osób:
Warunki w znacznej mierze niekorzystne.
Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia i umiejętności oraz posiadania bardzo dużej zdolności do oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. Należy unikać stromych stoków*, szczególnie wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości. Konieczne jest zachowanie elementarnych środków bezpieczeństwa.
Stopień 2 Umiarkowany
Stabilność pokrywy śnieżnej:
Pokrywa śnieżna jest na ogół związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach* jest związana umiarkowanie.
Prawdopodobieństwo zejścia lawiny:
Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym**, szczególnie na stromych stokach* wskazanych w komunikacie lawinowym. Samoistne zejście bardzo dużych lawin*** jest mało prawdopodobne.
Zalecenia dla ruchu osób:
Częściowo niekorzystne warunki.
Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach*, a szczególnie na wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości.
Stopień 1 Niski
Stabilność pokrywy śnieżnej:
Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.
Prawdopodobieństwo zejścia lawiny:
Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym** w nielicznych miejscach na bardzo stromych* lub ekstremalnych stokach*. Możliwe jest samoistne schodzenie małych*** i średnich lawin***.
Zalecenia dla ruchu osób:
Na ogół dogodne warunki.
Należy zachować szczególną ostrożność na stokach bardzo stromych* lub ekstremalnych*.
Objaśnienia do tabeli:
* Nachylenie stoku:
  • umiarkowanie strony stok: teren o nachyleniu mniejszym niż około 30°
  • stromy stok: teren o nachyleniu większym niż około 30°
  • bardzo stromy lub ekstremalny stok: teren szczególnie niekorzystny z uwagi na nachylenie stoku (większe niż około 40°) lub szczególnie niekorzystny ze względu na ukształtowanie, bliskość grani lub właściwości podłoża (zmniejszona przyczepność)
** Obciążenie dodatkowe:
  • małe: samotny narciarz lub snowboardzista jadący płynnie, bez upadków, piechur poruszający się w rakietach śnieżnych, grupa zachowująca prawidłowe odstępy pomiędzy uczestnikami (co najmniej 10 m)
  • duże: pojedynczy piechur, dwóch lub więcej narciarzy lub snowboardzistów poruszających się bez zachowania prawidłowych odstępów, ratrak, materiały wybuchowe
  • lawiny samoistne: lawiny powstałe bez udziału człowieka
Wystawa:
  • linia spadku stoku względem kierunku geograficznego
*** Klasyfikacja wielkości lawin
Nazwa:
1 - Mała (Zsuw)
Klasyfikacja toru lawiny:
Przemieszczający się śnieg zazwyczaj zatrzymuje się przed końcem stoku.
Potencjalne szkody:
Istnieje minimalne niebezpieczeństwo zasypania człowieka, większe niebezpieczeństwo upadku.
Rozmiar:
2 - Mała
Klasyfikacja toru lawiny:
Lawina zatrzymuje się zwykle na końcu stoku.
Potencjalne szkody:
Może zasypać, zranić lub zabić człowieka.
Rozmiar:
3 - Średnia
Klasyfikacja toru lawiny:
Lawina osiąga zazwyczaj teren płaski (o nachyleniu znacznie poniżej 30°) na dystansach mniejszych niż 50 m.
Potencjalne szkody:
Może zasypać i zniszczyć samochód osobowy, uszkodzić ciężarówkę, zniszczyć mały budynek, połamać pojedyncze drzewa.
Rozmiar:
4 - Duża
Klasyfikacja toru lawiny:
Lawina osiąga zazwyczaj teren płaski (o nachyleniu znacznie poniżej 30°) na dystansach większych niż 50 m, może osiągnąć dno doliny.
Potencjalne szkody:
Może zasypać i zniszczyć wagon kolejowy, dużą ciężarówkę, kilka budynków lub fragment lasu.
Rozmiar:
5 - Bardzo duża
Klasyfikacja toru lawiny:
Lawina osiąga dno doliny.
Potencjalne szkody:
Może dokonać znaczących zmian w krajobrazie, możliwe katastrofalne zniszczenia.
Opis problemów lawinowych
prnsKluczowym problemem lawinowym jest ilość świeżego śniegu z ostatnich opadów oraz siła sklejenia warstwy świeżej z poprzednią warstwą. Świeża warstwa wywiera nacisk na poprzednie warstwy pokrywy śnieżnej, powodując ryzyko zsunięcia się warstw. Skala ryzyka zależy od temperatury podczas opadu i bezpośrednio po nim oraz od charakterystyki starych warstw.
prwdKluczowym problemem lawinowym są niestabilne depozyty śniegu naniesionego przez wiatr. Mogą one powstawać zarówno na skutek silnego wiatru w trakcie opadów śniegu jak i bez opadów (nawianie śniegu z istniejącej pokrywy). Skala występowania zjawiska jest zależna od prędkości wiatru, temperatury oraz ilości luźnego niezwiązanego śniegu.
prwlKluczowym problemem lawinowym jest występowanie słabych i niestabilnych warstw śniegu w głębi pokrywy śnieżnej, co powoduje niestabilność górnych warstw pokrywy śnieżnej. Warstwy te powstają na bazie szronu i zlodowaceń przysypanych kolejnymi opadami śniegu. Identyfikacja miejsc zagrożeń tego typu jest bardzo trudna - należy zachować szczególną ostrożność.
prwsKluczowym problemem lawinowym jest osłabianie się stabilności pokrywy śnieżnej związane z działaniem wody przenikającej do warstw śniegu na skutek odwilży lub opadów deszczu.
prgsKluczowym problemem lawinowym jest obsuwanie się całej pokrywy śnieżnej lub jej oderwanych dużych powierzchni po gładkich powierzchniach, np. trawiaste i skalne zbocze o dużym nachyleniu. Zjawisko ślizgania może występować w przypadku cienkiej jednorodnej pokrywy śnieżnej lub składającej się z kilku warstw. Zjawisko ślizgania możne zachodzić zarówno w suchej i chłodnej pokrywie śnieżnej, jak również w ciepłej i mokrej pokrywie śnieżnej. Czasami można zaobserwować pęknięcia w pokrywie śnieżnej w charakterystycznym kształcie "Rybiej paszczy"

Nasi Partnerzy